Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει την αντίθεση της στην πρόθεση για περαιτέρω περιορισμό των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων μέσα από την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Μια τέτοια ενέργεια θα επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, θα οδηγήσει στην ανεργία τους πωλητές που έχουν ήδη προσληφθεί για να καλύψουν τα διευρυμένα ωράρια λειτουργίας, θα δυσχεράνει τον καταναλωτή και θα υποβιβάσει το τουριστικό προϊόν της Κύπρου.

Τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων έχουν διευρυνθεί εδώ και ενάμιση χρόνο μέσα από Διατάγματα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν δημιουργηθεί πολλές νέες θέσεις εργασίας στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Η κατάργηση των διευρυμένων ωραρίων θα οδηγήσει στην απόλυση όλων όσων προσλήφθηκαν για να καλύψουν τις επιπλέον ώρες λειτουργίας των καταστημάτων με ανεπιθύμητες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για τους ίδιους και την οικονομία.

Υπενθυμίζουμε πως τα διευρυμένα ωράρια λειτουργίας αποτελούν εθελοντικό μέτρο και εναπόκειται στην κάθε επιχείρηση να αποφασίσει εάν θα τα αξιοποιήσει ή όχι. Κατάργηση των διευρυμένων ωραρίων σημαίνει τον υποχρεωτικό περιορισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας και μάλιστα σε μια εποχή που όλοι καταβάλλουν προσπάθειες για να επιστρέψει η κυπριακή οικονομία σε πορεία ανάκαμψης.

Τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν κάποιες συνιστώσες του λιανικού εμπορίου δεν θα λυθούν με τον περιορισμό του ανταγωνισμού αλλά με την ενθάρρυνση του. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμόζονται στις ανάγκες των καταναλωτών και όχι το αντίθετο. Δεν είναι τυχαίο που τα διευρυμένα ωράρια λειτουργίας αγκαλιάστηκαν από το σύνολο των καταναλωτών και τυχόν κατάργησή τους θα είναι πισωγύρισμα.

Η μοναδική τροποποίηση που χρειάζεται ο σχετικός με τα καταστήματα Νόμος είναι η πλήρης και μόνιμη απελευθέρωση των ωραρίων λειτουργίας τους.