Η δεινή οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει η οικονομία μας και η μεγάλη αύξηση στο ποσοστό ανεργίας έχουν προκαλέσει σωρεία ουσιαστικών προβλημάτων σε σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας. Συνεπεία τούτου αρκετές οικογένειες βρίσκονται στην ιδιαίτερα δυσχερή θέση  να στερούνται βασικών αγαθών. Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), έχοντας υπόψη αριθμό αξιέπαινων πρωτοβουλιών από επιχειρήσεις μέλη της που έχουν ως στόχο την απάμβλυνση ακραίων κοινωνικών προβλημάτων, σε πρόσφατη συνεδρία του Διοικητικού της Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισε την ανάληψη πρωτοβουλίας με στόχο τη στήριξη συμπολιτών μας που δοκιμάζονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση.

Η υπό αναφορά πρωτοβουλία έχει ως περιεχόμενο την συγκέντρωση ενός χρηματικού ποσού από εισφορές των επιχειρήσεων μελών της ΟΕΒ και την διάθεση του σε φιλανθρωπικό σκοπό που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ως εκ των πιο πάνω και μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται στον τόπο μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒ καλεί όλες τις επιχειρήσεις να εκδηλώσουν για ακόμα μια φορά την κοινωνική τους υπευθυνότητα και να στηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή.

Δεδομένων των πρωτόγνωρων δυσκολιών που και οι ίδιες οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αλλά και της ποικιλότροπης στήριξης που από την αρχή της κρίσης ήδη προσφέρουν στους εργαζόμενους τους και στην κοινωνία ευρύτερα, εύλογη θεωρείται εισφορά €250 περίπου ανά επιχείρηση.

Η κατάθεση των εισφορών μπορεί να γίνεται στην Τράπεζα Κύπρου στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: 0110-01-058888.

ΦΙΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Πρόεδρος OEB