Ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κ. Μιχάλης Πήλικος θα συμμετέχει στις 26 και 27 Φεβρουαρίου σε υψηλού επιπέδου διεθνές Συνέδριο στις Βρυξέλλες με αντικείμενο τη μελέτη των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας στο «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο».

Στόχος του Συνεδρίου είναι η εξέταση των αλλαγών σε ζητήματα εργασιακών σχέσεων, κοινωνικής προστασίας, κοινωνικού διαλόγου, συντάξεων και αγοράς εργασίας λόγω των οικονομικών πιέσεων και των μέτρων λιτότητας που έχουν λάβει τα διάφορα κράτη.

Ο κ. Πήλικος θα είναι εκ των ομιλητών και κατά την παρέμβασή του θα σχολιάσει τις τάσεις που διαμορφώνονται στις συνθήκες και όρους απασχόλησης στην Ελλάδα, την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και θα περιγράψει την Κυπριακή εμπειρία.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτό θα συμμετέχουν εκπρόσωποι Κυβερνήσεων, Εργοδοτικών Οργανώσεων και Συντεχνιών από τις 28 χώρες μέλη, την Τουρκία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Τέλος, στο Συνέδριο θα συμμετέχει επίσης ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, αρμόδιος για εργασιακά θέματα, κος Μιχάλης Αντωνίου.