Όπως αντιλαμβάνεται κάθε επιχειρηματίας, εργαζόμενος, αυτοεργοδοτούμενος ή απλός πολίτης, η Κυπριακή οικονομία συνεχίζει να περνά την χειρότερη κρίση που πέρασε ποτέ εν καιρώ ειρήνης από καταβολής της Δημοκρατίας.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΟΕΒ, στην οποία επισημαίνεται πως παρά τα σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της σταθεροποίησης και την σαφή βελτίωση των προοπτικών ανάκαμψης, οι επιχειρήσεις και η πραγματική οικονομία παραμένουν σε βαθιά ύφεση αφού η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εύθραυστη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα και η συλλογικότητα που από την πρώτη στιγμή επέδειξε η επιχειρηματική οικογένεια αλλά και οι εργαζόμενοι, διατήρησαν την παραγωγική διαδικασία ζωντανή, περιόρισαν την συρρίκνωση του ΑΕΠ στον μέγιστο δυνατό βαθμό και συγκράτησαν τον ρυθμό των απολύσεων σώζοντας σωρεία θέσεων εργασίας.

Μέσα στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων που όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να λάβουν, είναι και η μείωση του κόστους εργασίας. Αυτό έγινε είτε με μείωση των μισθών είτε με μείωση ή και αναστολή παρεμφερών ωφελημάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις τούτο πραγματοποιήθηκε με ρυθμίσεις μόνιμου χαρακτήρα και σε κάποιες άλλες ήταν καθορισμένης διάρκειας. Σε όλες τις περιπτώσεις ωστόσο, οι σχετικές προσαρμογές έλαβαν χώρα μετά από συμφωνία ανάμεσα στον εργοδότη και στους εργαζόμενους ή τους εκπροσώπους τους, εκεί που υπάρχουν.

Μέσω της επιστολής ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ κ. Μιχάλης Πήλικος υπενθυμίζει τις επιχειρήσεις Μέλη της Ομοσπονδίας, ότι σε περίπτωση που τυχόν συμφωνίες ή παρεμφερείς ρυθμίσεις δεν είναι μόνιμες αλλά έχουν ημερομηνία λήξης και εκπνέουν, θα πρέπει να τις ανανεώσουν με τον ίδιο τρόπο που τις πραγματοποίησαν αρχικά.

Το περιεχόμενο και η διάρκεια των ρυθμίσεων, όπως και κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις, καθορίζονται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιτυχώς τα προβλήματα που συσσώρευσε η κρίση και να αποφευχθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο οι απολύσεις προσωπικού.