Η ενημερωτική παρουσίαση του Σχεδίου Χορηγιών για την Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Κλάδων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 και ώρα 15:00 στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία.

Κατά την παρουσίαση λειτουργοί του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού θα επεξηγήσουν τις κυριότερες πρόνοιες του σχεδίου και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων. Σημειώνεται πως οι δικαιούχοι του σχεδίου χορηγιών είναι νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Μεταποιητικού τομέα καθώς και άλλες στοχευμένες οικονομικές δραστηριότητες. Επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να τύχουν επιχορήγησης είναι κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, δαπάνες για συστήματα διαχείρισης, πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες διαπίστευσης, προβολή / προώθηση και αμοιβές συμβούλων.

Περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρευρεθούν στην παρουσίαση παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 14 Απριλίου 2015 στο mgregoriou@oeb.org.cy ή στο fax 22669459. Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.