Η ΟΕΒ πληροφορεί τα μέλη της ότι στις 2 Μαϊου 2013 θα κυκλοφορήσει το νέο τραπεζογραμμάτιο ονομαστικής αξίας € 5 με ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την αρχή κυκλοφορίας της δεύτερης σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ. Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των νέων χαρακτηριστικών ασφαλείας του νέου τραπεζογραμματίου στις 22 και 24 Απριλίου 2013.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τη σχετική εγκύκλιο και εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση συμμετοχής.