Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) που αποτελεί το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), του Υπουργείου Εργασίας έχει επαναρχίσει από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους τη διοργάνωση του πλήρους φοίτησης Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, η διεξαγωγή του οποίου είχε ανασταλεί τον Ιούλιο του 2007. Στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάζει τους άνεργους πτυχιούχους με τις δεξιότητες που απαιτούν οι κύπριοι επιχειρηματίες, μέσω της παροχής σε αυτούς της ευκαιρίας ανάπτυξης επαγγελματικών διευθυντικών δεξιοτήτων και εμπειριών στις πραγματικές συνθήκες αγοράς εργασίας της Κύπρου.

Για το σκοπό αυτό, το περιεχόμενο του προγράμματος έχει διαμορφωθεί ανάλογα, με το 50% του συνολικού χρόνου φοίτησης κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του ακαδημαϊκού έτους (δηλαδή 12 από τις 24 εβδομάδες) να είναι αφιερωμένο στην απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων και εμπειριών (σχετικό ενημερωτικό έντυπο επισυνάπτεται). Αυτό θα επιτευχθεί μέσω τοποθέτησης των φοιτητών μας σε Κυπριακές επιχειρήσεις / οργανισμούς που θα αποδεχτούν την πρόσκλησή μας για μια τέτοια συνεργασία, την προσφορά, δηλαδή, στους φοιτητές, ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, χωρίς, να σημειωθεί, να είναι αναγκαία οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη δέσμευση εκ μέρους των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, οι φοιτητές θα διεκπεραιώσουν εργασία (project) που θα τους υποδειχθεί από την επιχείρηση, βάσει των αναγκών της.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας επίτευξης του στόχου αυτού, την εξεύρεση δηλαδή του αναγκαίου αριθμού επιχειρήσεων που θα προσφέρουν στους φοιτητές μας ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, επισυνάπτεται πιο κάτω κατάλογος με τα στοιχεία των φοιτητών. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσφέρουν ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση σε φοιτητές επικοινωνήσουν με το ΚΕΠΑ για συζήτηση της πιθανότητας συνεργασίας, η οποία πιστεύουμε θα αποβεί προς όφελος τόσο των φοιτητών όσο και της επιχειρήσεις.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος κ. Αντώνης Άνιφτος (22806113) και κ. Κάτια Καλογέρη (22806180) είναι στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις και για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε τυχόν ερωτήματα ή απορίες έχετε.

Συμμετέχοντες 2012-2013