Η ΟΕΒ ενημερώνει τα μέλη της ότι η πληρωμή του Ετήσιου Τέλους εταιρειών που ανέρχεται σε € 350, μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ιστοσελίδα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη: www.mcit.gov.cy/drcor.

Οι πληρωμές του Ετήσιου Τέλους έχουν ως εξής:

€ 350 ευρώ για το έτος 2011.
€ 350 ευρώ για το έτος 2012 μέχρι 29/03/2013 (Για τις εταιρείες που έπαυσαν να τυγχάνουν εξαίρεσης).
€ 350 ευρώ για το έτος 2013 μέχρι 30/06/2013.
€ 385 ευρώ από 01/07/2013 μέχρι 31/08/2013.
€ 490 ευρώ από 01/09/2013 μέχρι 30/11/2013.