Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τα Μέλη της ότι το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), διοργανώνει από το Σεπτέμβριο του 2012 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις δεξιότητες που απαιτούν οι Κύπριοι επιχειρηματίες, μέσω της παροχής σε αυτούς της ευκαιρίας ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και εμπειριών στις πραγματικές συνθήκες αγοράς εργασίας της Κύπρου.

Για το σκοπό αυτό, το 50% του συνολικού χρόνου φοίτησης κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του ακαδημαϊκού έτους (δηλαδή 12 από τις 24 εβδομάδες – 6 σε κάθε τρίμηνο) είναι αφιερωμένο στην τοποθέτηση των φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για την απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων και εμπειριών.

Η ΟΕΒ, στηρίζοντας την προσπάθεια αυτή, προτρέπει τις επιχειρήσεις-Μέλη της να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή και να δώσουν στους φοιτητές την ευκαιρία για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση (internship) για την απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων και εμπειριών.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της πρακτικής εξάσκησης, οι φοιτητές θα διεκπεραιώσουν διάφορες εργασίες, όπως αυτές θα καθοριστούν σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ, και τελική μελέτη (project), το θέμα της οποίας θα υποδειχθεί από την επιχείρηση, με βάση τις ανάγκες της. Σημειώνεται ότι η εξάσκηση των φοιτητών δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τις επιχειρήσεις.

Εκτιμάται ότι στη δύσκολη περίοδο που διανύουν οι κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμοί, η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών θα επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο για τους φοιτητές όσο και για τις επιχειρήσεις (π.χ. εκπόνηση μελετών για αύξηση της παραγωγικότητας, επανεξέταση των λειτουργικών και άλλων εξόδων των επιχειρήσεων, σχεδιασμός στρατηγικής πώλησης αγαθών-υπηρεσιών, καταγραφή πρακτικών και υποβολή εισηγήσεων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων κλπ).

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης, οι αρμόδιοι Λειτουργοί του ΚΕΠΑ θα είναι στη διάθεση των επιχειρηματιών.

Για δήλωση ενδιαφέροντος, περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους του προγράμματος κ. Αντώνη Άνιφτο (22-806113) και κα Κάτια Καλογέρη (22-806180) στο ΚΕΠΑ.