Πρόσφατα η ηγεσία της ΟΕΒ συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις καθώς και ορισμένα προβλήματα που πηγάζουν από τις σχέσεις τους με την Τράπεζα Κύπρου.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας επέδειξε προθυμία για διερεύνηση ή/και επίλυση των προβλημάτων αυτών και ζήτησε από την ΟΕΒ να του αποστέλλει συγκεκριμένες πληροφορίες ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση τους.

Ως εκ τούτου όσα μέλη της ΟΕΒ αντιμετωπίζουν προβλήματα με την Τράπεζα Κύπρου (π.χ. πρόβλημα στην επικοινωνία, καθυστέρηση εξυπηρέτησης,
αναδιάρθρωση δανείων, κ.λ.π.) παρακαλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο το οποίο θα αποσταλεί από την ΟΕΒ στην Τράπεζα για τα περαιτέρω.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία / πληροφορίες θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού από την ΟΕΒ και θα διαβιβαστούν κατευθείαν στον Πρόεδρο της Τράπεζας και μόνο.