Βρείτε εδώ τα έγγραφα που αφορούν το συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις».

Παρακαλώ σημειώστε ότι το κόστος για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των Λειτουργών Εργασιακών Σχέσεων, επιδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Έργου.

Επίσης, για την επιλογή των επωφελούμενων εκπαιδευομένων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής.

H OEB είναι τη διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες χρειαστείτε.