Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) παρακολουθώντας στενά τις ραγδαίες εξελίξεις και τα γεγονότα που συμβαίνουν στον τόπο μας, εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση της προς τον επιχειρηματικό κόσμο. Ταυτόχρονα, η ΟΕΒ θεωρεί ότι η αρνητική κατάσταση στον τόπο μας πρέπει να αντιμετωπιστεί συντεταγμένα και αποτελεσματικά.

Προς αυτό τον σκοπό, η ΟΕΒ συστήνει την έμπρακτη επίδειξη ψυχραιμίας και σύνεσης, απαραίτητα στοιχεία για την σωστή διαχείριση της κρίσης και την αποφυγή βεβιασμένων και σπασμωδικών κινήσεων. Η ωριμότητα και σωφροσύνη που έχουν επιδείξει με την συμπεριφορά και την συνολική τους στάση οι συμπολίτες μας κατά την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των χρηματοπιστωτικών μας ιδρυμάτων, καταδεικνύουν ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση με ρυθμούς γρηγορότερους απ’ ότι πολλοί υπολόγιζαν.

Η ΟΕΒ  ήδη επεξεργάζεται συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης το οποίο θα οριστικοποιηθεί μετά από διαβούλευση σε διευρυμένες συγκεντρώσεις επιχειρηματιών σε όλες τις πόλεις που θα πραγματοποιηθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Μέχρις ότου οριστικοποιηθεί το Σχέδιο Δράσης, καλούμε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα, σε συνεννόηση με το προσωπικό τους ή τις Συντεχνίες εκεί και όπου υπάρχουν, να προβούν στις αναγκαίες και επιβεβλημένες υπό τις περιστάσεις ρυθμίσεις και προσαρμογές (ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος), για την διάσωση των επιχειρήσεων και την σταδιακή επανάκαμψη με την  συγκράτηση θέσεων εργασίας, προς το καλό του τόπου μας. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να είναι περιορισμένης διάρκειας (1, 3, 6 μηνών) και να έχουν την ρητή συγκατάθεση των επηρεαζόμενων εργαζομένων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

Οι ρυθμίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Καταβολή μέρους του μισθού-«έναντι» και καταβολή του υπολοίπου ευθύς μόλις τούτο είναι πρακτικά εφικτό
  • Μείωση μισθού ή  παρεμφερών ωφελημάτων
  • Αναστολή καταβολής παρεμφερών ωφελημάτων
  • Μείωση ή κατάργηση των συντελεστών αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας
  • Μείωση ωρών εργασίας
  • Εκ περιτροπής εργασία
  • Εθελοντική εργασία
  • Άδεια άνευ απολαβών 

Πέραν των πιο πάνω, μπορούν να γίνουν απολύσεις, νοουμένου ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του περί Τερματισμού της Απασχολήσεως Νόμου. Ωστόσο, η ΟΕΒ συστήνει έντονα στα Μέλη της να αποφύγουν στο μέτρο του δυνατού τις απολύσεις, με την χρήση ενός ή περισσότερων από τα πιο πάνω ηπιότερα μέτρα. Η ΟΕΒ είναι στην διάθεση σας για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας σχετικά με τα πιο πάνω.