Βρείτε εδώ, κοινή επιστολή της ΟΕΒ, του ΕΤΕΚ, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, της Διευθύντριας Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, και του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομών και Τεχνικών Έργων, προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.

Θέμα της επιστολής: «Ενεργειακές αναβαθμίσεις οικιστικών μονάδων – Πρόταση για την επανεκκίνηση της οικονομίας με δυνητικό μέγεθος επένδυσης 2,5 δις ευρώ και δημιουργία πέραν των 50 χιλιάδων θέσεων εργασίας χωρίς ουσιαστική συμβολή από το Κράτος»