Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2014, σύμφωνα με τις οποίες οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €90,1 εκ. Ποσοστό 53,5% των εξαγωγών αφορά σε ενδοκοινοτικό εμπόριο και το υπόλοιπο 46,5% σε εξαγωγές σε τρίτες χώρες.

Για να δείτε τα στοιχεία κάντε κλικ εδώ.