Με τη μεγάλη συμμετοχή σημαντικού αριθμού φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συγκεντρωμένων σε ένα χώρο, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Ενημερωθείτε τώρα για υπηρεσίες υποστήριξης και χρηματοδότησης», που διοργάνωσαν το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013.

Οι συμμετέχοντες έτυχαν ενημέρωσης τόσο μέσα από τις παρουσιάσεις όσο και με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, για τις υπηρεσίες που προσφέρονται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: ευκαιρίες χρηματοδότησης, ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό, διεθνή επιχειρηματική δικτύωση και συνεργασία και παραγωγικότητα και βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κατά το χαιρετισμό του, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, Δρ. Βασίλειος Τσάκαλος, είπε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βιώνουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και των οδυνηρών αποφάσεων του Eurogroup και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας και προσαρμογής στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Ακριβώς αυτή την κρίσιμη ώρα, όσο δύσκολο και αν φαντάζει, «η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία δημιουργεί ελπιδοφόρα προοπτική μιας και μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών συμβάλλοντας στην τόνωση της πραγματικής οικονομίας», υπογράμμισε.

Ο Δρ. Τσάκαλος σημείωσε, παράλληλα, ότι παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος, γίνονται σήμερα αργά και σταθερά βήματα που έχουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα, δείχνοντας ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι δυνατόν να αποτελέσουν έναν από τους πυλώνες στήριξης μιας σύγχρονης αναπτυξιακής στρατηγικής και ενός νέου μοντέλου για την κυπριακή οικονομία. «Σ΄ αυτή την προσπάθεια, οι επιχειρήσεις έχουν να διαδραματίσουν κυρίαρχο ρόλο, αφού αποτελούν τα βασικά συστατικά στοιχεία κάθε οικοσυστήματος καινοτομίας και πρωταγωνιστές στον – αναμενόμενο- οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας», κατέληξε.

O Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Πήλικος, είπε ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη βάση της οικονομικής δραστηριότητας και ότι είναι αυτές που θα φέρουν την αναθέρμανση της οικονομίας, σημειώνοντας πως «κάθε ευρώ κρατικής δαπάνης για στήριξη των ΜΜΕ επιστρέφεται στην οικονομία στο πολλαπλάσιο». Ο κ. Πήλικος σημείωσε, παράλληλα, ότι η πολιτεία θα πρέπει να δώσει τα βασικά κίνητρα για αναθέρμανση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως η ενίσχυση διαφόρων Σχεδίων οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων και η παροχή ειδικών κινήτρων σε στοχευόμενους τομείς της οικονομίας που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης.

Επισκέψεις σε επιχειρήσεις

Αυτή την περίοδο το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ, διενεργεί παράλληλα επισκέψεις σε επιχειρήσεις, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επισκέψεων οι επιχειρήσεις ενημερώνονται για μια σειρά θεμάτων που αφορούν τις υπηρεσίες υποστήριξης και χρηματοδότησής τους καθώς και για τις δυνατότητες για διεθνή επιχειρηματική συνεργασία, μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η εκδήλωση εντασσόταν στο πλαίσιο των πανευρωπαϊκών εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συντονίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη καθώς και στην παροχή πληροφόρησης για τη διαθέσιμη υποστήριξη που προσφέρεται σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτός ο πανευρωπαϊκός θεσμός έχει στόχο να διευκολύνει τους υφιστάμενους και μελλοντικούς επιχειρηματίες να εξεύρουν πληροφορίες, συμβουλές, υποστήριξη και ιδέες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.