Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί στις 7-15 Σεπτεμβρίου 2013.Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα συμμετοχής τα οποία πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Εμπορίου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την εξασφάλιση των έντυπων συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Εμπορίου στο τηλ.: 22867600.