Η Επιτροπή Ενέργειας ΟΕΒ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της ΟΕΒ κ. Φίλιο Ζαχαριάδη, πραγματοποίησε συνάντηση στις 8 Ιουνίου 2012 με τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Σιαμμά και μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), με κύριο θέμα προς συζήτηση τα ενεργειακά ζητήματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ κ. Ζαχαριάδης, επεξήγησε τη δραματική κατάσταση των επιχειρήσεων μελών της ΟΕΒ όσον αφορά το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, ιδιαίτερα σε ηλεκτροβόρες επιχειρήσεις και ζήτησε τη δυνατότητα περιορισμού του. Η ΡΑΕΚ επεξήγησε στην αντιπροσωπεία της ΟΕΒ την όλη διαδικασία υπολογισμού του κόστους καθώς και για τις παράλληλες ενέργειες της για συγκράτηση ή μείωση του.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν και άλλα θέματα όπως:

  • Άμεση εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο στη δημιουργία υποδομών στην προσπάθεια της χώρας για εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων.
  • Απλοποίηση των διαδικασιών για αδειοδότηση έργων και σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας -αφού εμπλέκονται πολλά κυβερνητικά τμήματα- για έκδοση άδειας λειτουργίας (φ/β) πάρκου.
  • Κατάργηση της υποχρέωσης των επενδυτών για δημοσίευση σε εφημερίδες αναφορικά με τη πρόθεση να εκπονηθεί έργο ΑΠΕ.
  • Καθορισμό συγκεκριμένης και μόνιμης χρονικής περιόδου λειτουργίας των σχεδίων χορηγιών του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ.

Η Επιτροπή Ενέργειας της ΟΕΒ θα συνεχίσει τις επαφές της με συναντήσεις με τους Υπουργούς Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Στη φωτογραφία, στιγμιότυπο από τη συνάντηση.
Εκ μέρους της ΟΕΒ οι κ.κ. Φ.Ζαχαριάδης, Χ.Μιχαηλίδης, Κ.Χριστοφίδης και Κ.Αγγελίδης και εκ μέρους της ΡΑΕΚ οι κ.κ. Γ.Σιαμμάς, Κ.Κυπριανίδης και Α.Θεοφάνους.