Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) χαιρετίζει με ικανοποίηση την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών μετά από παρότρυνση και της ΟΕΒ να επανεξετάσει την ρύθμιση της φορολόγησης της σύνταξης χηρείας που πρόσφατα έχει επέλθει με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Πάγια είναι η θέση της ΟΕΒ ότι όλα τα εισοδήματα, περιλαμβανομένων των συντάξεων πρέπει να φορολογούνται ώστε να υπάρχει ουσιαστική συμμόρφωση με την Συνταγματική επιταγή που προβλέπει ότι «έκαστος υποχρεούται να συνεισφέρει εις τα δημόσια βάρη αναλόγως των δυνάμεων αυτού». Ωστόσο η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει προκαλέσει σε μερίδα των δικαιούχων σύνταξης χηρείας δυσανάλογα, δυσεπίλυτα και προδήλως μη επιδιωκόμενα προβλήματα και μεταχείριση, κατά αντικειμενική κρίση, κοινωνικά άδικη.

Η διάθεση του αρμόδιου Υπουργείου να μελετήσει και να καταθέσει αρμόζουσες προσαρμογές έχει την πλήρη στήριξη της ΟΕΒ, αφού πέρα από την ουσία του ζητήματος, αυτό δείχνει ότι η αποφασιστικότητα της Πολιτείας για προώθηση των επιβεβλημένων μεταρρυθμίσεων προωθείται με μέριμνα για ελαχιστοποίηση των παράπλευρων απωλειών. Η μέριμνα αυτή προστατεύει την κοινωνική ειρήνη και διευκολύνει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που είναι ανυπερθέτως αναγκαίες για έξοδο από την κρίση.

Η πλέον επείγουσα εξ αυτών εξ ορισμού αφορά το Δημόσιο. Η επιτυχία της προσπάθειας σε σχέση με την Δημόσια Υπηρεσία θα καθορίσει το μέτρο και την ταχύτητα αποκατάστασης συνθηκών ομαλότητας στον τόπο μας.

Όσο η κρατική μηχανή εξακολουθεί να εργάζεται με την δαιδαλώδη γραφειοκρατία, την αναχρονιστική νοοτροπία και την καταθλιπτική ευθυνοφοβία, οι παραγωγικές δυνάμεις δεν θα βρίσκουν πεδίο να δημιουργήσουν και η πραγματική οικονομία θα βουλιάζει στο τέλμα και την ύφεση.

Είναι για τούτο που η ΟΕΒ επίμονα υποδεικνύει την ανάγκη διορισμού Επιτρόπου Μεταρρύθμισης του Δημοσίου ή την ανάθεση του τιτάνιου αυτού έργου σε καταξιωμένο Κυβερνητικό ή άλλο στέλεχος που αποδεδειγμένα παράγει έργο, προβαίνει σε θαρραλέες τομές που θεωρεί αναγκαίες και αδιαφορεί για τις αντιδράσεις της καθεστηκυίας τάξης, προσηλωμένο μόνο στον στόχο και την αποστολή του.

Χαρακτηριστικό αλλά δυστυχώς όχι μοναδικό παράδειγμα αναβλητικότητας και άπρακτης παρέλευσης πολύτιμου χρόνου, είναι η κατ‘ επανάληψη εξαγγελθείσα αλλά ουδέποτε υλοποιηθείσα δημιουργία ενός πραγματικού one stop shop ειδικά για τις επιχειρήσεις. Μια απόπειρα που έχει πετύχει με περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες μέσα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και συνεπώς εύλογα διερωτάται κανείς γιατί δεν μπορεί να υλοποιηθεί το αντίστοιχο για μερικές χιλιάδες επιχειρήσεις.