Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της και Πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας ΟΕΒ κ. Χριστάκη Μιχαηλίδη είχε χθες συνάντηση με τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) κ.κ. Γιώργο Σιαμμά και Κύπρο Κυπριανίδη. Στη συνάντηση εκ μέρους της ΟΕΒ μετείχαν επίσης, ο κ. Στέλιος Στυλιανού Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ, ο κ. Γιώργος Γεωργίου Πρόεδρος των ΣΕΑΠΕΚ και ΠΑΣΕΕΞΕ και ο προϊστάμενος του Τμήματος Ενεργειακής Πολιτικής της ΟΕΒ κ. Παρασκευάς Αναστασίου.

Στη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συναντίληψης συζητήθηκαν σε βάθος ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΚ. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα θέματα της φιλελευθεροποίησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το Εθνικό Σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ανάγκη έγκριση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ενέργειας, η νέα νομοθεσία για τις Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs), τα Σχέδια Παροχής Χορηγιών για τις ΑΠΕ, και η υλοποίηση των δυο ηλιοθερμικών πάρκων ηλεκτροπαραγωγής μεγέθους 100mw. Σε ότι αφορά τα δύο ηλιοθερμικά πάρκα η ΟΕΒ εξέφρασε τις ανησυχίες της για τις αρνητικές επιπτώσεις που πιθανών θα έχουν στην ανεργία, στον υγιή ανταγωνισμό, στο δίκτυο της ΑΗΚ, και στην επίτευξη των στόχων της Κύπρου για το 2020.

Τα αποτελέσματα της συνάντησης ήταν πολύ εποικοδομητικά για τον τομέα της ενέργειας στην Κύπρο γι’ αυτό ΟΕΒ και ΡΑΕΚ συμφώνησαν όπως πραγματοποιούνται συναντήσεις πιο συχνά. Σημειώνεται, ότι στη δύναμη της ΟΕΒ είναι ενταγμένοι σχεδόν όλοι οι κλάδοι του τομέα ενέργειας και γι’ αυτό η ΟΕΒ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συντονισμό των προσπαθειών των μελών της για περαιτέρω ανάπτυξη ενός τομέα ο οποίος μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη στήριξη της Κυπριακής οικονομίας στη δύσκολη περίοδο που διέρχεται.