Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα πιο κάτω Σχέδια Επιχορήγησης / Επιδότησης:

Λόγω του μεγάλου όγκου των σχετικών εγγράφων, καταγράφουμε τους σχετικούς συνδέσμους (links) που σας μεταφέρουν απευθείας στην ιστοσελίδα του κάθε Σχεδίου και περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (περιγραφή Σχεδίου, αιτήσεις κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Φορέα Διαχείρισης του κάθε Σχεδίου στα τηλέφωνα επικοινωνίας που αναφέρονται πιο κάτω.

1. Σχέδιο Επιχορήγησης της Απασχόλησης σε Επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που Εργοδοτούν 1-4 Άτομα.
(Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου: ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/2CAC1D8BC793DE8AC2257C840022AC87?OpenDocument
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22400868, 22400861, 22400822, 22400966, 22400863, 22400881, 22400907.

2. Σχέδιο Επιδότησης της Πρακτικής Κατάρτισης Συνδυασμένης με Επιδότηση της Εργοδότησης σε Εργοδότες του Λιανικού Εμπορίου που Εργοδοτούν 1-49 Άτομα.
(Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου: ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/1502EE97933EF399C2257C84003CAF77?OpenDocument
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22400868, 22400861, 22400822, 22400966, 22400863, 22400881, 22400907.

3. Σχέδιο Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς
(Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου: ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΑΝΑΔ)
http://www.hrdauth.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/161
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22515000, 22390248, 22390300.

4. Σχέδιο Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Πτυχιούχων (2014)
(Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου: ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΑΝΑΔ)
http://www.hrdauth.org.cy/easyconsole.cfm/id/4339
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22515000, 22390248, 22390300.

5. Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Νεοπροσλαμβανόμενους Ανέργους στον Τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας
(Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου: ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΑΞΙΚ)
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/hhic/hhic.nsf/All/539DDF1D95CA3C17C2257C83006D0DEF?OpenDocument
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22404800