Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) χαιρετίζει την έναρξη της λειτουργίας του Σχεδίου Προώθησης Εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους». Η λειτουργία του σχεδίου κατά το 2013 αποδείχτηκε καθόλα επιτυχής αφού καλύφθηκαν πλήρως και τα πέντε χιλιάδες συστήματα με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (Net-Metering). Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν δεκάδες νέες θέσεις εργασίας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Κυπριακή Οικονομία. Πέντε χιλιάδες νοικοκυριά απολαμβάνουν τους τελευταίους μήνες τα οφέλη από την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία φτάνουν και ξεπερνούν τα διακόσια ευρώ ανά διμηνία.

Η ΟΕΒ χαιρετίζει επίσης, το γεγονός ότι το σχέδιο για το 2014 θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να καλυφθούν και τα 15 MW (5 χιλ. αιτήσεις) περίπου. Η απόφαση αυτή θα αφήσει την αγορά να λειτουργεί απρόσκοπτα επιτρέποντας τόσο στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων να προβούν στον προγραμματισμό τους και στους καταναλωτές να επιλέξουν τον κατάλληλο συνεργάτη χωρίς την οποιαδήποτε πίεση χρόνου.

Όπως είναι γνωστό το σχέδιο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους» περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

Κατηγορία Α: Φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3KW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (Net-Metering).

Κατηγορία Β: Φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 500kW το κάθε ένα σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ιστοσελίδες www.cie.org.cy, www.cera.org.cy, www.mcit.gov.cy, www.eac.com.cy. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 23 Ιουνίου 2014.

Παράλληλα με το σχέδιο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους», η ΟΕΒ καλεί την κυβέρνηση να εξαγγείλει άμεσα και το σχέδιο «Ενεργώ – Εξοικονομώ» το οποίο θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου οικιστικού δυναμικού της Κύπρου. Το σχέδιο «Ενεργώ – Εξοικονομώ» επηρεάζει ευρύτερα το φάσμα της οικοδομικής βιομηχανίας και άμεση εξαγγελία του θα σημαίνει τη διατήρηση σε λειτουργία σημαντικού αριθμού εταιρειών (εργοληπτών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, κατασκευαστών ηλιακών θερμοσιφώνων, εργολάβων θερμομονώσεων, βιομηχανιών κατασκευής κουφωμάτων, εργολάβων οικοδομών κτλ.) ενώ θα δώσει την ευκαιρία σε χιλιάδες συμπατριώτες μας να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους μέχρι και μηδενικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναμένουμε από όλες τις εμπλεκόμενες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες – Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) και Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού – να προωθήσουν άμεσα το σχέδιο και η εξαγγελία του να γίνει πριν τον Αύγουστο 2014.