Η ετήσια απονομή των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας και των Βραβείων Έρευνας θα γίνει σε ειδική τελετή η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2014, και ώρα 7.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ στη Λευκωσία. Τα βραβεία θ’ απονείμει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κος Νίκος Αναστασιάδης.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία για τη θεσμοθέτηση του διαγωνισμού απονομής Βραβείων Καινοτομίας ανήκει στην Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και ο όλος θεσμός τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ο διαγωνισμός του Βραβείου Καινοτομίας γίνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη τόσο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όσο και του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ).

Φέτος θ’ απονεμηθούν τέσσερα βραβεία σε επιχειρήσεις/υπηρεσίες του Πρωτογενούς τομέα, των τομέων της Βιομηχανίας και Υπηρεσιών καθώς και του Ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Τα Βραβεία Έρευνας αποτελούν πρωτοβουλία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και φέτος θ’ απονεμηθούν τέσσερα βραβεία