Σας πληροφορούμε ότι το Cyprus Institute of Marketing (CIM) στα πλαίσια της προσφοράς προς τις Κυπριακές επιχειρήσεις παραχωρεί πέντε υποτροφίες με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και επαγγελματική πείρα σε στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων – μέλη της ΟΕΒ, τα οποία θα γίνουν δεκτά στο πρόγραμμα Οκτωβρίου 2012. Οι πέντε υποτροφίες είναι αξίας €2.250 έκαστη.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το CIM στο τηλ.: 22778475 ή στην ιστοσελίδα www.cima.ac.cy. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στο CIM μέχρι την 1η Μαΐου 2012.