Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει υποτροφίες σε Μέλη της ΟΕΒ για την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA).

Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο προσφέρει:

Μια ολική υποτροφία 100% αξίας €11,712 – Πέντε υποτροφίες 50% αξίας €5,856 έκαστη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Άντρια Καρεκλά, Λειτουργό Εισδοχής του ΕυρωπαϊκούΠανεπιστημίου Κύπρου στο τηλέφωνο 22-713000.