Το Cyprus Institute of Marketing (CIM) θα παραχωρήσει προς επιχειρήσεις – Μέλη της ΟΕΒ τρεις υποτροφίες με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και επαγγελματική πείρα, σε στελέχη επιχειρήσεις που θα γίνουν δεκτά στο πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου του 2015. Οι τρεις υποτροφίες θα είναι ύψους 50% και αξίας €3.300 έκαστη για το πρόγραμμα MBA (Λευκωσία / Λεμεσό) το οποίο είναι εγκεκριμένο από το ΣΕΚΑΠ/ ΚΥΣΑΤΣ. Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένα ακαδημαϊκό έτος με βραδινά μαθήματα (ώρες 18.00 – 22.00) στην Αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν πλήρη βιογραφικό στο scholarships@cima.ac.cy μέχρι τις 30 Απριλίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το CIM στο τηλέφωνο 22778475.