Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) δίδει στην δημοσιότητα εντεκασέλιδο Υπόμνημα το οποίο στάληκε  στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με εισηγήσεις για σταθεροποίηση και ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας. Το Υπόμνημα χωρίζεται σε δυο μέρη: το πρώτο αφορά την ανάπτυξη της οικονομίας και το δεύτερο την αντιμετώπιση της ανεργίας και γενικά εργασιακά θέματα.

Συγκεκριμένα, το Υπόμνημα έχει εισηγήσεις της ΟΕΒ για:

  • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (Σταθεροποίηση, Εξυγίανση και Αναδιαμόρφωση, Μείωση δανειστικών επιτοκίων, Επιμήκυνση της περιόδου εφαρμογής των νέων κανονισμών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, Αποδέσμευση του 40% των καταθέσεων των νομικών προσώπων).
  • Δημόσιος Τομέας (Εξορθολογισμός, Παραγωγικότητα, Ανάθεση υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, Βελτίωση της Φοροεισπρακτικότητας – Πάταξη της Φοροδιαφυγής, Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Ημικρατικών Οργανισμών).
  • Επιχειρηματική Δραστηριότητα – Ανάπτυξη (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014-2020, Μεσοπρόθεσμος Οικονομικός Σχεδιασμός, Προσέλκυση Ξένων Κεφαλαίων, Επαναπατρισμός Κεφαλαίων, Χορήγηση Άδειας Μετανάστευσης σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών, Κυπριακό Διαβατήριο, Οφειλόμενα από Απαλλοτριώσεις, Παροχή Εγγυήσεων από την Κυβέρνηση για Έργα Ανάπτυξης, Άμεση Προώθηση Αναπτυξιακών Έργων, Αδειοδότηση καζίνο, Σχέδιο Ασφάλισης Εξαγωγών, Επαναλειτουργία του Σχεδίου Χορηγιών Ανταγωνιστικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τις Βιομηχανίες, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Εκμετάλλευση Πηγών Ενέργειας, Προώθηση της Έρευνας και Καινοτομίας, Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Επιτάχυνση της Ανάπτυξης).
  • Ανεργία – Εργασιακά (Μέτρα από τη συνομολόγηση της δανειακής σύμβασης, Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή, Ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων, Τουριστικές ζώνες και Τουριστικά ωράρια καταστημάτων, Απασχόληση αλλοδαπών από τρίτες χώρες, Κατώτατος Μισθός, Απαλλαγή καταβολής εισφορών εργοδότη σε διάφορα κρατικά ταμεία για νέους κάτω των 25 ετών, Νομική Ρύθμιση και Επέκταση Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων, Ευέλικτες μορφές απασχόλησης, Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης).

Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε το πλήρες κείμενο του υπομνήματος.