Σε παγκύπρια συγκέντρωση των μελών των επιχειρηματικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ οι οποίες αντιπροσωπεύουν το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2013 συζητήθηκαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση σε συνάρτηση με τις πρωτόγνωρες αποφάσεις του Eurogroup και διαπιστώθηκε ότι:

 • Η συνέχιση των περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές σε συνδυασμό με την υπάρχουσα οικονομική κρίση έχουν οδηγήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις σε οριστικό κλείσιμο.
 • Η πλειοψηφία των ΜμΕ αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το κράτος, τους συνεργάτες και το προσωπικό τους ενώ αρκετές προχωρούν σε συνεχείς απολύσεις προσωπικού στη προσπάθεια τους να επιβιώσουν.
 • Η ανεργία αυξάνεται δραματικά με εμφανείς τους κινδύνους διατάραξης της κοινωνικής συνοχής.

Εν όψει των πιο πάνω οι οργανώσεις ΟΕΒ-ΚΕΒΕ ζητούν επιτακτικά τα πιο κάτω:

 • Να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και της Κυβέρνησης για άμεση οριστική εξυγίανση και σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και άρση όλων των περιοριστικών μέτρων.
 • Κυβέρνηση και Κεντρική Τράπεζα να απαιτήσουν την διοχέτευση όσης ρευστότητας θα χρειαστεί για στήριξη του τραπεζικού συστήματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της Παροχής ΄Εκτακτης Ρευστότητας (ELA) .
 • Να εξευρεθούν τρόποι διοχέτευσης πρόσθετης ρευστότητας στην αγορά με ταυτόχρονη μείωση των επιτοκίων που να περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση και επιμήκυνση των δανείων όπου απαιτείται.

Το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ αναμένουν από όλους τους αρμόδιους φορείς του τόπου να δράσουν συλλογικά προς την κατεύθυνση της Τρόικα και του Eurogroup, προκειμένου να πεισθούν για την αναγκαιότητα παροχής αυξημένης οικονομικής βοήθειας μέσω των διαρθρωτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων μορφών οικονομικής στήριξης.

Ο επιχειρηματικός κόσμος είναι αισιόδοξος ότι με την εφαρμογή των πιο πάνω εισηγήσεων η κυπριακή οικονομία θα μπορέσει να ανακάμψει, να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης συμβάλλοντας και στη μείωση της ανεργίας.

Όπως αναφέρετε στην Εισαγωγική Δήλωση:

«Η απόφαση του Eurogroup τον περασμένο Μάρτη, σε συνδυασμό με το μνημόνιο με την τρόικα, έχει οδηγήσει την Κύπρο και όλες τις επιχειρήσεις σε συνθήκες πρωτόγνωρης οικονομικής δυσχέρειας και αβεβαιότητας.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις, οι αποφάσεις που λήφθηκαν είχαν τα εξής αποτελέσματα:

 • Οι επιχειρήσεις πελάτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου έχασαν όλα ή σημαντικό μέρος των κεφαλαίων τους πέραν των 100 χιλιάδων ευρώ που είχαν ως καταθέσεις στις δύο τράπεζες. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις ήταν υγιείς και κερδοφόρες και τώρα αντιμετωπίζουν κίνδυνο κατάρρευσης.
 • Οι περιορισμοί στις συναλλαγές σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του τόπου που επιβλήθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα και ισχύουν μέχρι σήμερα, στερούν από τις επιχειρήσεις τη ρευστότητά τους που χρειάζονται για τη λειτουργία τους.

Η Τρόικα σε μια προσπάθεια της να περιορίσει μαζική εκροή κεφαλαίων από την Κύπρο, προβαίνει μέσω της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στην έκδοση εβδομαδιαίων περιοριστικών διαταγμάτων στις συναλλαγές. Δυστυχώς, αυτοί οι περιορισμοί, με ελάχιστες χαλαρώσεις, συνεχίζονται παρά τις έντονες και συνεχείς προσπάθειες των δύο οργανώσεών μας. Είναι επίσης ευρύτατα γνωστό πως και η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες προς διάφορες κατευθύνσεις χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί στις συναλλαγές έχουν πραγματικά στραγγαλίσει τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις, το εμπόριο και την οικονομική δραστηριότητα ευρύτερα και κλονίζουν την εμπιστοσύνη στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος.

Ενδεικτικά αναφέρω μερικές από τις συνέπειες ως επακόλουθο της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές:

 • Εξανεμίστηκε ή παγοποιήθηκε το κεφάλαιο κίνησης στο σύνολο των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν.
 • Απωλέστηκαν επιχειρηματικά κεφάλαια που τηρούντο ως καταθέσεις ή μετοχές στις δύο μεγαλύτερες κυπριακές τράπεζες γεγονός που μειώνει τη δυναμική των επιχειρήσεων.
 • Σημειώνεται σοβαρή έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και επικίνδυνη άνοδος στις πιστώσεις.
 • Πάγωσαν οι πωλήσεις, η κατανάλωση και οι επενδύσεις.
 • Μειώνεται συνεχώς ο κύκλος εργασιών και ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις διακόπτουν τη λειτουργία τους.
 • Αυξάνεται η ανεργία, μειώνεται το επίπεδο ζωής και προκαλούνται πολλά κοινωνικά προβλήματα.
 • Παρατηρείται ανησυχητική δυσκολία στις επιχειρηματικές συναλλαγές / πιστώσεις με το εξωτερικό αφού οι ξένοι δεν εμπιστεύονται τις Κυπριακές τράπεζες.
 • Απωλέσθηκε η εμπιστοσύνη κυπρίων και ξένων καταθετών προς τις τράπεζες του τόπου γεγονός που επιδεινώνει την επενδυτική και επιχειρηματική αβεβαιότητα.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως από την πρώτη μέρα η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ αντέδρασαν έντονα και προέβηκαν σε παραστάσεις προς όλες τις κατευθύνσεις με στόχο πάντα τη διαφύλαξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι συντονισμένες προσπάθειες των δύο οργανώσεων θα συνεχιστούν αμείωτα μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις μας να αναθερμάνουν την κυπριακή οικονομία και επαναφέρουν την ευημερία στον τόπο μας.

Η σημερινή εκδήλωση γίνεται ακριβώς για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη δική σας ενεργό συμμετοχή και συστράτευση. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία πως οι κυπριακές επιχειρήσεις με τη στήριξη και των δύο επιχειρηματικών οργανώσεων, θα κάνουν για δεύτερη φορά το “οικονομικό θαύμα” στον τόπο.»