Σε συνέχεια της εγκυκλίου με ημερομηνία 16 Ιουλίου 2013 και με Αρ.α. 247/2013, αναφορικά με την εξαγγελία των σχεδίων παροχής χορηγιών για φωτοβολταϊκά συστήματα η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) πληροφορεί τα μέλη της ότι μετά από δικές της παρεμβάσεις το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού εξάγγειλε και τα πιο κάτω σχέδια παροχής χορηγιών εξοικονόμησης ενέργειας και ενθάρρυνσης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

Α.Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για Φυσικά Πρόσωπα και Οργανισμούς στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα

Β.Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα καθώς και Φορείς του Δημόσιου Τομέα που ασκούν Οικονομική Δραστηριότητα.

Γ.Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης Ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα Εμπορικά Αιολικά, Ηλιοθερμικά και Φωτοβολταϊκά Συστήματα και την Αξιοποίηση Βιομάζας.

Για τα σχέδια Α και Β αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για όλες τις κατηγορίες και υποκατηγορίες επενδύσεων από τις 29 Ιουλίου 2013 μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2013 (με εξαίρεση την κατηγορία ΦΒ4.1 η οποία καθορίστηκε για τις 8 Αυγούστου 2013). Για το σχέδιο Γ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 29 Ιουλίου 2013 μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2013.

Βρείτε εδώ τον αναλυτικό κατάλογο.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου (http://www.cie.org.cy).

H OEB είναι στη διάθεση των Μελών της για παροχή οποιονδήποτε πρόσθετων πληροφοριών ή /και βοήθειας αν χρειαστεί.