Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) υπενθυμίζει ότι έχει προκηρυχθεί ο 14ος Διαγωνισμός Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας. Για το σκοπό αυτό προσκαλούνται επιχειρήσεις, οργανισμοί και υπηρεσίες που έχουν καινοτομήσει, να δηλώσουν συμμετοχή.

Όσοι έχουν εφαρμόσει με επιτυχία κάτι καινούργιο, τότε μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό για το Βραβείο Καινοτομίας ΟΕΒ σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

  • Πρωτογενής Τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, κλπ)
  • Μεταποιητικός Τομέας (Βιομηχανία)
  • Τομέας Υπηρεσιών
  • Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Πέραν των πιο πάνω Βραβείων, για πρώτη φορά η ΟΕΒ έχει εξαγγείλει το Διαγωνισμό για Βραβείο Κοινωνικής Καινοτομίας ο οποίος απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν αναπτύξει και διαθέσει με επιτυχία καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες με στόχο την εκπλήρωση κοινωνικών αναγκών και τη  βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τα Βραβεία Καινοτομίας ΟΕΒ αποτελούν την ανώτατη διάκριση στη χώρα μας για τις πιο επιτυχημένες καινοτομίες. Το θεσμό του «Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας» της ΟΕΒ, στηρίζουν η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Όσοι ενδιαφέρονται να μετάσχουν στο διαγωνισμό και να διεκδικήσουν το Βραβείο του τομέα δραστηριότητας τους, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν στην ΟΕΒ αίτηση συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Αιτήσεις συμμετοχής καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.innovationaward.oeb.org.cy, στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΒ στη Γωνία Λεωφ. Ακροπόλεως & Οδός Γλαύκου 2, 2000 Στρόβολος (τηλ. 22643000) ή στο γραφείο ΟΕΒ Λεμεσού – Πάφου, Οδός Αλεξανδρείας 13, 3013 Λεμεσός (τηλ. 25313305).