Η Επιτροπή του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας σε συνεδρίες της αφού αξιολόγησε όλες τις αιτήσεις που είχαν ληφθεί για τον έβδομο διαγωνισμό του Βραβείου Καινοτομίας, αποφάσισε τη βράβευση τεσσάρων επιχειρήσεων/υπηρεσιών.

Η ανακοίνωση των βραβευθέντων θα γίνει σε ειδική τελετή απονομής του Βραβείου Καινοτομίας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου 2013, και ώρα 18:30 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. Κατά την ίδια τελετή θα απονεμηθούν και τα Βραβεία Έρευνας για έμπειρο και νέο ερευνητή που διοργανώνει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Τα βραβεία θ’ απονέμει η ΑΕ Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία για το διαγωνισμό απονομής Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας ανήκει στην Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και υλοποιείται με τη συνεργασία και τη στήριξη τόσο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όσο και του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.