Αν έχεις εφαρμόσει ή προσφέρει κάτι το καινούργιο, τότε έχεις καινοτομήσει. Αν η εφαρμογή ή η προσφορά της καινοτομίας έχει επιτυχία, τότε έχεις τη δυνατότητα να διακριθείς. Η κουλτούρα καινοτομίας δεν είναι πλέον προαιρετική, είναι προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας και προόδου.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), προκηρύσσει τον 7ο διαγωνισμό Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας και προσκαλεί επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν καινοτομήσει να δηλώσουν συμμετοχή.

Αν ανήκετε σ’ ένα από τους πιο κάτω τομείς, τότε δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό!

• Πρωτογενής Τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία κλπ)
• Μεταποιητικός Τομέας (Βιομηχανία)
• Τομέας Υπηρεσιών
• Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 18 Ιανουαρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.innovationaward.oeb.org.cy