Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για να αναγνωρίσουν και επιβραβεύσουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στα υποστατικά τους, απονέμουν κάθε χρόνο Ειδικό Βραβείο Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ο Θεσμός του βραβείου στοχεύει επίσης, στην ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των οικιακών καταναλωτών ενέργειας σε προϊόντα και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας με τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Τα Βραβεία Εξοικονόμησης Ενέργειας για το 2013 απονεμήθηκαν κατά την τελετή των εγκαινίων της 9ης Έκθεσης Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2013» από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη. Τα Βραβεία χορηγούνται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

H επιλογή των βραβευθέντων έγινε από πενταμελή ειδική επιτροπή αξιολόγησης η οποία αποφάσισε ομόφωνα όπως:

  • Για την κατηγορία φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα απονεμηθεί δίπλωμα και χρηματικό βραβείο ύψους Є1.700 στον κ. Σάββα Γεωργιάδη από την Πάφο, ο οποίος προέβη στην αποδοτικότερη επένδυση σε προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της έχει χορηγηθεί η ανάλογη επιδότηση στα πλαίσια του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το έτος 2012.
  • Για την κατηγορία φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα η Επιτροπή Αξιολόγησης το 7ο Βραβείο Εξοικονόμησης Ενέργειας απονεμηθεί εξίσου στην Impophar Trading Home Ltd και στον κ. Θεόδουλο Μακρυγιάννη με δίπλωμα και χρηματικό βραβείο ύψους €4.250 στην κάθε επιχείρηση. Σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προέβησαν στις αποδοτικότερες επενδύσεις σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας το έτος 2012.