Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), προκηρύσσει τον 8ο διαγωνισμό Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας και προσκαλεί επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν καινοτομήσει να δηλώσουν συμμετοχή.

Αν ανήκετε σε έναν από τους πιο κάτω τομείς, τότε δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό!

1. Πρωτογενής Τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία κλπ)
2. Μεταποιητικός Τομέας (Βιομηχανία)
3. Τομέας Υπηρεσιών
4. Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό καθώς και αίτηση συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε στο www.innovationaward.oeb.org.cy

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 28 Μαρτίου 2014