Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σας προσκαλούν σε δημοσιογραφική διάσκεψη την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. στα νέα κεντρικά γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στη Λευκωσία (Αμφιπόλεως 11, Στρόβολος).

Αντικείμενο της διάσκεψης θα είναι η 9η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας “SAVENERGY 2013” η οποία διοργανώνεται από την ΟΕΒ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, καθώς και η 6η Έκθεση Τεχνολογιών Νερού & Περιβάλλοντος “Envirotec 2013” η οποία διοργανώνεται από την ΟΕΒ σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος.

Κατά τη διάσκεψη θα γίνει ενημέρωση για τους στόχους, τη μορφή και το περιεχόμενο των δύο εκθέσεων. Θα γίνει επίσης, εκτενής αναφορά στα προβλήματα που δημιουργεί η πολύ υψηλή τιμή του αργού πετρελαίου και η σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας / νερού και η προστασία του περιβάλλοντος για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία.