Στις €58.084 και στις 58.080 καθορίστηκε το ανώτατο όριο ασφαλιστέων ετήσιων αποδοχών για εβδομαδιαίο και μηνιαίο προσωπικό αντίστοιχα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση τη ΟΕΒ, σύμφωνα με ενημέρωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται από τον Ιανουάριο του 2022 στα €1.117 εβδομαδιαίως (από 3 Ιανουαρίου) και στις €4.840 (από 1 Ιανουαρίου) μηνιαίως.

Όσον αφορά τις ετήσιες αποδοχές αυτές έχουν καθοριστεί στις €58.084 για εβδομαδιαίο προσωπικό και στις €58.080 για το μηνιαίο προσωπικό.