Σε τακτική συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), που πραγματοποιήθηκε στις 30/1/2019, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

  • Επιβεβαιώνεται η πλήρης, απόλυτη και ανεπιφύλακτη στήριξη στην εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), παρά τις πάγιες διαφωνίες της ΟΕΒ αναφορικά με την αρχιτεκτονική και τον οδικό χάρτη υλοποίησης του Συστήματος.
  • Η επιτυχής λειτουργία του ΓεΣΥ προϋποθέτει την αρμονική συνδρομή πολλών παραμέτρων, όχι μόνο επαρκούς αριθμού ιατρών και νοσηλευτηρίων αλλά και αρκετών άλλων συντελεστών.
  • Σήμερα υπάρχει πληθώρα οργανωτικών θεμάτων του ΓεΣΥ που δεν έχουν επιλυθεί και δεν υπάρχει ένδειξη ότι θα διασφαλιστεί επαρκής αριθμός ιατρών, νοσηλευτηρίων και άλλων πάροχων.

Όπως αναφέρετι σε ανακοίνωση, ως εκ των πιο πάνω η ΟΕΒ:

  1. Ζητεί όπως ο ΟΑΥ, ο ΠΙΣ και ο ΠΑΣΙΝ καλόπιστα εντατικοποιήσουν τις μεταξύ τους διαβουλεύσεις, με στόχο τη συνομολόγηση συμφωνιών το ταχύτερο δυνατό. Προς τούτο, η ΟΕΒ θέτει στη διάθεση και των τριών φορέων τις καλές της υπηρεσίες για επίσπευση και ταχεία ολοκλήρωση των διεργασιών.
  2. Θα συστήσει σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς τη διατήρηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού τους ή και των εξαρτημένων τους προσώπων, μέχρι και την έναρξη λειτουργίας του ΓεΣΥ.
  3. Διευκρινίζει ότι τυχόν διαφοροποίηση του κόστους του σφαιρικού προϋπολογισμού, δεν μπορεί να γίνει από αύξηση εισφορών αλλά να καλυφθεί από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας με μεταφορά κονδυλίων από μη παραγωγικές και μη αναπτυξιακές δαπάνες.
  4. Εισηγείται όπως η έναρξη καταβολής εισφορών από όλους τους εισφορείς στο ΓεΣΥ, μετατεθεί μέχρις ότου με συμφωνίες μεταξύ ΟΑΥ και ιατρών/νοσηλευτηρίων διασφαλιστεί με εύλογη επάρκεια η εύρυθμη έναρξη λειτουργίας των παροχών.
    Σε τέτοια περίπτωση το Κράτος να επιβάλει αμέσως οριζόντιο έκτακτο τέλος αλληλεγγύης στους εργοδότες και στους εργοδοτούμενους με το οποίο θα συγκεντρωθεί ποσό χρημάτων, πέριξ των 100 εκατ. ευρώ, για να τα διαθέσει με τους τρόπους που το ίδιο θεωρεί προσφορότερο για άμεση ανακούφιση όλων των συμπολιτών μας που δεν έχουν τώρα επαρκή πρόσβαση σε ποιοτικές και έγκαιρες υπηρεσίες υγείας.
  5. Θα αναλάβει αμέσως εκστρατεία ενημέρωσης όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και της κοινής γνώμης.