Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε ανακοίνωσή της χαιρετίζει με ικανοποίηση τη βελτίωση που πέτυχε η Κύπρος στην κατάταξη της στο πλαίσιο της πρόσφατης Έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Επιχειρηματικότητα «Doing Business 2020».

Όπως αναφέρει, “σύμφωνα με την Έκθεση, η χώρα μας κατάφερε να ανέλθει στην 54η από την 57η θέση που κατείχε το 2019 στην παγκόσμια κατάταξη από το σύνολο των 190 χωρών που αξιολογούνται. Τα συμπεράσματα της Έκθεσης αποτελούν πολύτιμο οδηγό για τη βελτίωση του υφιστάμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και για τον σχεδιασμό πολιτικών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Η ΟΕΒ θεωρεί ότι η μικρή έστω βελτίωση της κατάταξης της Κύπρου στο επιχειρηματικό περιβάλλον, αποτυπώνει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για προώθηση των αναγκαίων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα.

Ταυτόχρονα όμως, η ΟΕΒ καλεί την Εκτελεστική και την Νομοθετική εξουσία να λάβουν σοβαρά υπόψιν τα σημεία που χρίζουν βελτίωσης καθώς και τις εισηγήσεις που επισήμανε σε ανακοίνωση το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας για λήψη μέτρων σε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους η Κύπρος υστερεί όπως Δημιουργία Επιχείρησης, Εξασφάλιση Οικοδομικών Αδειών, Εκτέλεση Συμβολαίων και Κλείσιμο / Εκκαθάριση Επιχείρησης.

Η ΟΕΒ υπέβαλε στους αρμόδιους Υπουργούς υπομνήματα με σειρά εισηγήσεων με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού διεθνούς προορισμού επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Στα πλαίσια αυτά, η ΟΕΒ χαιρετίζει την εξαγγελία του Υπουργού Εσωτερικών για την επέκταση του Σχεδίου παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων, τη νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης και τον νέο επενδυτικό νόμο ο οποίος ξεκίνησε να εξετάζεται από την Βουλή, μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην όλη προσπάθεια.”