Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Εργοδοτών (BusinessEurope) στην οποία η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι Μέλος, ενόψει της ομιλίας του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Juncker στις 13 Σεπτεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της Ε.Ε. (State of the Union 2017), δημοσιοποίησε το έγγραφο “Η Πορεία προς το Μέλλον: Το Επιχειρηματικό Όραμα για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης” (The Way Forward: The Business Vision for the Future of the EU).

Το έγγραφο αποτελεί την εισήγηση – απάντηση της BusinessEurope στα πέντε πιθανά σενάρια της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης για τα οποία διεξάγεται δημόσιος διάλογος το τελευταίο διάστημα.

Η BusinessEurope και οι Εθνικές Ομοσπονδίες – Μέλη δηλώνουν τη δέσμευσή τους στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις κοινές αξίες.

Μέσα στα πλαίσια αυτά αναπτύσσουν μια σειρά από ενέργειες που οι επιχειρήσεις θεωρούν απαραίτητες για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης πιο κοντά στους πολίτες της και στη δημιουργία ενός οράματος για το μέλλον που θα προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη για όλους τους Ευρωπαίους.

Η BusinessEurope εισηγείται ένα φιλόδοξο στόχο για την Ευρώπη, ο οποίος πρέπει να επικεντρωθεί στα βασικά στοιχεία του σεναρίου 4, δηλαδή “να κάνει λιγότερα, όμως πιο αποτελεσματικά” (doing less more efficiently) σε συνδυασμό με ορισμένες πτυχές του σεναρίου 5, “να κάνουμε πολύ περισσότερα μαζί” (doing much more together) αντικατοπτρίζοντας μια μακροπρόθεσμη προοπτική, με εμπλουτισμό ορισμένων πρόσθετων χαρακτηριστικών που αναφέρονται στο έγγραφο της BusinessEurope.

Επίσης, η BusinessEurope πιστεύει ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ορισμένα στοιχεία του σεναρίου 3, “όσοι θέλουν περισσότερα να κάνουν περισσότερα” (those who want more do more) υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούν φραγμούς ή δεν θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Τόσο το σενάριο 1, “συνέχιση” (carrying on) όσο και το σενάριο 2, “τίποτα εκτός από την ενιαία αγορά” (nothing but the single market), δεν αποτελούν επιλογή, καθώς θα οδηγούσαν σε στασιμότητα την Ε.Ε. και θα παρεμπόδιζαν τη διαχείριση των μελλοντικών προκλήσεων.

Ολόκληρη η εισήγηση της BusinessEurope είναι διαθέσιμη εδώ.