Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας των επιχειρήσεων για επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων τους, με ασφάλεια και χωρίς κινδύνους για την υγεία του προσωπικού και των συνεργατών τους, έχει ετοιμάσει γενερικό σχέδιο «Check List» για αξιοποίηση από κάθε επιχείρηση πριν την επιστροφή σε λειτουργία και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.

Το σχέδιο είναι στηριγμένο σε συναφείς συστάσεις και προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτυχε της έγκρισης του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Το «Check List» μπορεί να αποτελέσει οδηγός για την επικαιροποίηση του σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.