Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), διοργάνωσαν στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία, διάσκεψη τύπου με θέμα την προώθηση της Γαλάζιας Ενέργειας στην Κύπρο.

Η διάσκεψη τύπου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MAESTRALE το οποίο ολοκληρώνεται τον προσεχή Νοέμβρη. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση, η ανάπτυξη και η δημιουργία πρωτοβουλιών στον τομέα της Γαλάζιας Ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου μέσα από τη δικτύωση και τη δημιουργία ομάδων εργασίας και συμπλεγμάτων καινοτομίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Interreg Mediterranean.

Αρχικά, ο κ. Γιώργος Νικολαΐδης, ειδικός επιστήμονας στο Ωκεανογραφικό Κέντρο, παρουσίασε τα ευρήματα και τα τελευταία βήματα του έργου MAESTRALE, ενώ αναφέρθηκε και στα 2 προτεινόμενα πιλοτικά έργα γαλάζιας ενέργειας. Το πρώτο έργο αφορά στην αξιοποίηση της θαλάσσιας βιομάζας (μικροάλγη). Το δεύτερο έργο αφορά στην αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας με την χρήση κυπριακής τεχνολογίας η οποία αναπτύσσεται από την εταιρία SWEL (www.swel.eu).

Στη συνέχεια ο Δρ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου, Ανώτερος Λειτουργός στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, μαζί με την κα Ανθή Χαραλάμπους, από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, ανέλυσαν τη μελέτη βιωσιμότητας του πρώτου πιλοτικού έργου που αφορά την αξιοποίηση θαλάσσιων μικροφυκών. Επίσης αναφέρθηκαν στην μεθοδολογία παραγωγής ενέργειας από μικροφύκη και τεχνοοικονομικές παράμετροι.

Ακολούθως ο Δρ. Δημοκράτης Γρηγοριάδης, από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, και ο κ. Χρυσόστομος Ζακχαίου, από την εταιρία SWEL, αναφέρθηκαν στο δεύτερο πιλοτικό έργο που αφορά την αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας μέσω μιας καινοτόμας τεχνολογίας η οποία αναπτύχθηκε από τον κ. Αδάμο Ζακχαίο. Στην ομιλία τους αναφέρθηκαν τόσο στις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας όσο και στα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο Δρ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου), ο οποίος μίλησε για τα τεχνοοικονομικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και την ανάλυση που πρέπει να γίνεται για το σχεδιασμό μηχανισμών παραγωγής ενέργειας από κύματα.

Η διάσκεψη έκλεισε με ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οι παρευρισκόμενοι υπέβαλαν ερωτήσεις κυρίως για τα δύο πιλοτικά έργα αλλά και για το μέλλον της Γαλάζιας ανάπτυξης στην Κύπρο. Στα πλαίσια της διάσκεψης προκηρύχθηκε και ο φοιτητικός διαγωνισμός σύνταξης δημοσιαγραφικού άρθρου για τη Γαλάζια Ενέργεια.