Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε ανακοίνωσή της ενημερώνει για τη λειτουργία του «Δικτύου Επικοινωνίας με Εργοδότες για Τεχνικά Επαγγέλματα (ΔΕΕΤΕ)», το οποίο αποτελεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για διασύνδεση των αποφοίτων των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και των αποφοίτων της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), με την αγορά εργασίας και συγκεκριμένα με εργοδότες, οι οποίοι αναζητούν τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό.

Μέσω της πλατφόρμας, οι απόφοιτοι/απόφοιτες, αλλά και οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το προσωπικό/εταιρικό τους επαγγελματικό προφίλ, να αποθηκεύσουν και τροποποιήσουν στοιχεία και να αναζητήσουν βιογραφικά και θέσεις εργασίας ανά επαρχία. Επιπρόσθετα η πλατφόρμα, παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των μελών/χρηστών, δημιουργίας και αποθήκευσης λίστας αγαπημένων αναρτήσεων (θέσεων εργασίας και εταιρειών), καθώς και πρόσβαση σε πίνακα ανακοινώσεων.

Οι απόφοιτοι/-τες, κατά τη διαδικασία δημιουργίας του προσωπικού τους προφίλ, θα καταχωρούν στοιχεία όπως τον/τους τίτλο/τίτλους σπουδών, τα προσόντα και το αντικείμενο ενδιαφέροντος τους. Αντίστοιχα, οι εργοδότες δηλώνουν τον τομέα εργασιών τους, τη διαθέσιμη θέση εργασίας και τα προσόντα που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση.

Με τη χρήση των λειτουργιών που παρέχονται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα, δίνεται η δυνατότητα στους/στις απόφοιτους/απόφοιτες για αναζήτηση ευκαιριών εργοδότησης και στους εργοδότες δυνατότητα εξεύρεσης εργατικού δυναμικού.