Αναφορικά με το θέμα δημιουργίας χώρων θηλασμού ή/και άντλησης γάλακτος στους χώρους εργασίας που εργάζονται μητέρες, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει για τα εξής:

Το 2018 ψηφίστηκε ο Περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμος ο οποίος προνοεί, μεταξύ άλλων, την δυνατότητα δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένων χώρων θηλασμού ή/και άντλησης γάλακτος σε χώρους όπου εργάζονται μητέρες με τρόπο που θα καθορίζεται από Κανονισμούς.

Το προσχέδιο των Κανονισμών, ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Υγείας και έχει τεθεί σε διαβούλευση.

Για σκοπούς διαμόρφωσης των θέσεων της ΟΕΒ, παρακαλούμε όπως μας προωθήσετε γραπτώς μέχρι τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση thgiovanni@oeb.org.cy, τυχόν απόψεις και εισηγήσεις τόσο σε ότι αφορά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για τη δημιουργία τέτοιων χώρων, όσο και των ελάχιστων προδιαγραφών και εξοπλισμού τους.