Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων και αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τα Μέλη της πως το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν τα άτομα τα οποία πρέπει να παραμείνουν σε αυτό-περιορισμό για περίοδο 14 ημερών από την επιστροφή τους από ταξίδι ή λόγω επαφής που είχαν με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού, ώστε να εξασφαλίσουν το ανάλογο πιστοποιητικό.

Παρατίθεται πιο κάτω αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι η αίτηση για χορήγηση ιατρικού πιστοποιητικού για λόγους Δημόσιας Υγείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη για τους πολίτες στο σύνδεσμο: https://bit.ly/2wctwgh (Ελληνικά) και https://bit.ly/397nJGa (Αγγλικά).

Το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται σε άτομα, τα οποία πρέπει να παραμείνουν σε αυτόπεριορισμό για περίοδο 14 ημερών από την επιστροφή τους από ταξίδι ή λόγω επαφής που είχαν με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού.

Σημειώνεται ότι μαζί με την αίτηση, πρέπει να επισυνάπτονται ταξιδιωτικά έγγραφα (π.χ. κάρτα επιβίβασης ή αεροπορικό εισιτήριο), με τα οποία να πιστοποιείται η ημερομηνία άφιξης στην Κύπρο.

Οι υπογεγραμμένες αιτήσεις με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται

  • με τηλεμοιότυπο(φαξ) στο 22771496
  • ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο smichael@papd.mof.gov.cy