Μετά από ενέργειες της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξήγγειλε και για το 2020 “Σχέδιο παροχής Χορηγιών προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών προϊόντων για Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Κύπρο και το Εξωτερικό”.

Το Σχέδιο το οποίο καλύπτει και τις πιο πάνω εκθέσεις της ΟΕΒ, προνοεί επιδότηση 50% του κόστους συμμετοχής.

Οι Εκθέσεις της ΟΕΒ οι οποίες θα διοργανωθούν μεταξύ 27 – 29/03/2020 είναι ετήσιοι θεσμοί οι οποίοι έχουν καταστεί τα σημαντικότερα εμπορικά γεγονότα στην Κύπρο που προωθούν και προβάλλουν προϊόντα και Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Τεχνολογιών Νερού, Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, Οικοδομικών Υλικών και γενικά οτιδήποτε χρησιμοποιείται στις ανεγέρσεις ή ανακαινίσεις κτιρίων.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις στα πλαίσια του Σχεδίου πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μέχρι τις 12 Ιουλίου, 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπογράφοντα στο τηλέφωνο 22665102 ή 99571140.