Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε ανακοίνωσή της ενημέρωσε τα μέλη της, για την έκδοση από το Υφυπουργείο Τουρισμού του Αναθεωρημένου Πρωτόκολλου Λειτουργίας του Προορισμού ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2021.

Επιπλέον, έχουν δημοσιευτεί σχετικά δελτία τύπου ξεχωριστά για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα για τις πιο κάτω:

Το αναθεωρημένο Πρωτόκολλο Λειτουργίας του Προορισμού καθώς και τα επιπλέον Δελτία Τύπου για συγκεκριμένες χώρες εκτός ΕΕ βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της ΟΕΒ.