Επιστολή στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Πέτρου.

Όπως αναφέρει, “το χθεσινοβραδινό σας Διάγγελμα προς τον Κυπριακό λαό, συνοπτικό και μεστό περιεχομένου, έδωσε σε όλους μήνυμα βάσιμης ελπίδας ότι η πρωτοφανής υγειονομική περιπέτεια της πανδημίας μπορεί, με την απαιτούμενη πειθαρχία, να αντιμετωπιστεί χωρίς απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Ταυτόχρονα, οι εξαγγελίες του Υπουργικού σας Συμβουλίου αναφορικά με τα μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας, επισφράγισαν ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις το αίσθημα εμπιστοσύνης έναντι της Κυβέρνησης για την αποτελεσματική διαχείριση της, χωρίς προηγούμενο εν καιρώ ειρήνης, οικονομικής κρίσης.

Όπως από την αρχή σας διαβεβαιώσαμε, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) θα καταβάλει το άπαν των δυνάμεων της για την ταχύτερη δυνατή έξοδο από την κρίση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, τόσο στο υγειονομικό όσο και στο οικονομικό σκέλος της κρίσης.

Δεδομένης της μορφής και της έκτασης της πανδημίας, πιστεύουμε ότι η Κύπρος πρέπει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της μεταποιητικής της βιομηχανίας, υιοθετώντας εσπευσμένα μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΕΒ επεξεργάστηκε και διαμόρφωσε συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες συμπυκνώνονται στο παρόν υπόμνημα.

Σκοπός του υπομνήματος είναι να υποβάλει εποικοδομητικές προτάσεις για προώθηση και άμεση εφαρμογή τους, για την επιβίωση και ανάπτυξη του τομέα της βιομηχανίας, ο οποίος υπό τις περιστάσεις, θα επωμιστεί μεγαλύτερο βάρος τόσο για απασχόληση συμπατριωτών μας, όσο και για ανάκαμψη της οικονομίας του τόπου μας.

Θεωρούμε δεδομένο ότι με την επιστροφή στην κανονικότητα, θα επέλθουν δραματικές αλλαγές στο Επιχειρείν, στην καταναλωτική συμπεριφορά, τον εξωτερικό ανταγωνισμό, την χρήση τεχνολογίας, την εργοδότηση και σε πολλά άλλα.

Ο κλάδος της μεταποιητικής βιομηχανίας έχει ιδιαίτερα μέσα αντίστασης, γιατί δεν επηρεάζονται οι αγορές και η ζήτηση των προϊόντων της στον βαθμό που οι διάφορες κρίσεις, πολιτικές, εισαγόμενες και άλλες εντάσεις, επηρεάζουν άλλους κλάδους. Γι’ αυτό εξ’ άλλου πρωταγωνίστησε στην ανάκαμψη του τόπου, όποτε παρουσιάστηκαν τέτοιου είδους προβλήματα.

Για να επέλθει αποδέσμευση της μεγάλης δυναμικής του τομέα, επιβάλλεται στήριξη της ανταγωνιστικότητας και συμπίεση των συντελεστών του κόστους παραγωγής τώρα, – χωρίς να επιβαρύνονται άλλοι κλάδοι της οικονομίας.

Συγκεκριμένα υποβάλλονται οι πιο κάτω εισηγήσεις:

Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

 • Μείωση του κόστους ενέργειας, σε βαθμό που να αντανακλά πράγματι την πτώση της τιμής των καυσίμων αλλά και του υπόλοιπου κόστους παραγωγής.
 • Μείωση του κόστους δασμών των καυσίμων (excise duty) για χρήση τους για παραγωγικούς σκοπούς, κάτι που αποτελεί πέραν του 50% της τιμής τoυς.
 • Μείωση των υποχρεωτικών συνεισφορών του εργοδότη που γίνονται μέσω του Υπουργείου Εργασίας (Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, ΓΕΣΥ, ΑΒΚ, Ταμείο Πλεονασμού κλπ.) για τις βιομηχανίες που διατηρούν στην απασχόληση το προσωπικό τους και καταβολή της συνεισφοράς αυτής από το κράτος για τουλάχιστον 9 μήνες μετά την άρση όλων των μέτρων/διαταγμάτων του κράτους.
 • Μείωση επιβαρύνσεων του κράτους προς τις επιχειρήσεις, όπως για ενοίκια κρατικής γης, μισθώσεις βιομηχανικών τεμαχίων και άλλες χρεώσεις για παροχή υπηρεσιών προς βιομηχανίες.
 • Παραχώρηση από την ΑΗΚ αναθεωρημένων πιστώσεων προς βιομηχανίες, με πληρωμή των λογαριασμών σε 90 ημέρες από το τέλος της σχετικής περιόδου κατανάλωσης.

Διευκόλυνση Εξαγωγών, Επενδύσεων και Εμπορίου

 • Επιχορήγηση κεφαλαιουχικών δαπανών προς βιώσιμες επενδύσεις, ιδιαίτερα εξαγωγικού χαρακτήρα, με προκήρυξη σχεδίου για τον Μεταποιητικό Τομέα, στο οποίο να περιλαμβάνονται δαπάνες που σχετίζονται με υποδομές και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης (λεπτομέρειες για την εισήγηση αυτή μπορούμε να υποβάλουμε μόλις μας ζητηθούν).
 • Επαναφορά της επιταχυνόμενης απόσβεσης για νέες επενδύσεις / αγορές. Όλες οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τα έτη 2019, 2020 και 2021 να έχουν φορολογική πίστωση ύψους 100% για το πρώτο έτος, για περαιτέρω μείωση του φορολογητέου εισοδήματος για το έτος που διενεργείται η επένδυση.
 • Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για εισαγωγές πρώτων υλών από τρίτες χώρες, οι οποίες θα μεταποιηθούν σε τελικά προϊόντα που προορίζονται είτε για εξαγωγή είτε για τοπική κατανάλωση. Το μέτρο αυτό διευκολύνει σημαντικά την ρευστότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
 • Πληρωμή του επιστρεπτέου ΦΠΑ εντός τεσσάρων εβδομάδων από την υποβολή της δήλωσης που δεικνύει επιστρεπτέο φόρο και μετέπειτα έλεγχος από την Υπηρεσία ΦΠΑ. Μπορεί να γίνει
  προκαταρκτικός έλεγχος εξ αποστάσεως εντός του χρονικού ορίου.
 • Συμπερίληψη των βιομηχανικών επενδύσεων στο πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA).
 • Διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των διεθνών εμπορικών αεροπορικών και λιμενικών μεταφορών και ταχυμεταφορών (cargo, air courier services).
 • Αύξηση του επιτρεπόμενου χρόνου για παραμονή των εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας χωρίς επιπρόσθετη χρέωση και γενικά απορρόφηση / επιχορήγηση των ενδεχομένων αυξήσεων στα λιμενικά τέλη από το Κράτος για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση.
 • Ασφάλιση από το Κράτος των εξαγωγικών πιστώσεων έναντι κινδύνου μη πληρωμής (state aid for short term export-credit insurance). Ήδη η Ε.Ε. με πρόσφατη απόφαση της (Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak 2020/C 91 I/01), επιτρέπει στα Κράτη – Μέλη να ασφαλίζουν τις εξαγωγικές πιστώσεις των
  επιχειρήσεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 λόγω αδυναμίας των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα αιτήματα που υποβάλλονται από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Μείωση Γραφειοκρατίας

 • Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας με σύσταση του one stop shop για νέες επενδύσεις. Η ΟΕΒ έχει υποβάλει ήδη πρακτικές εισηγήσεις για το θέμα αυτό.
 • Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για παροχή όλων των δημόσιων υπηρεσιών μέσω της διαδικτυακής πύλης Αριάδνης.

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, η ΟΕΒ κι εγώ προσωπικά είμαστε ανά πάσα στιγμή στην διάθεση των αρμόδιων Υπουργών σας και του επιτελείου σας, για διαμόρφωση πρακτικών τρόπων έμπρακτης εφαρμογής των εισηγήσεων που θα επιταχύνουν την έξοδο της Χώρας μας από την πρωτοφανή αυτή κρίση.”