Συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού από τελικά προϊόντα και πρώτες ύλες που μεταφέρονται από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές καταγγέλλει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων με επιστολή της προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής.

Η ΟΕΒ στην επιστολή της αφού πρώτα ξεκαθαρίζει το σεβασμό της σημασίας του Κανισμού της πράσινης γραμμής καθώς επίσης και την πολιτική διάσταση του θέματος, εντούτοις καλεί το κράτος να διασφαλίσει συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού και να μεριμνήσει κατά τρόπο ομοιόμορφο για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών.

Διαβάστε εδώ την επιστολή.