Επισυνάπτεται  επιστολή του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) προς την Αξ. Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Αξ. Υπουργό Οικονομικών και τον Αξ. Υπουργό Εσωτερικών, για ενημέρωση σας.