Εξειδικευμένη έρευνα διενήργησε η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) για τη συλλογή πληροφοριών για τη σπατάλη τροφίμων και την καταγραφή των προκλήσεων στη διαχείριση τους σε επιχειρήσεις του τομέα της φιλοξενίας, τροφοδοσίας τροφίμων, εστίασης και υπηρεσιών τροφίμων. Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν σημαντική σπατάλη σε τρόφιμα (μίας μερίδας) όπως ψάρια – πετάγεται το 70%, φρούτα και λαχανικά (50%), αρτοσκευάσματα (45%).

Η έρευνα της ΟΕΒ έγινε την περίοδο Δεκέμβριου 2020 – Ιανουάριου 2021 μέσω ηλεκτρονικού/διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Η εν λόγω δράση αποτελεί μέρος ευρύτερης, πολυεπίπεδης έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος Life – “FOODPrint” το οποίο στοχεύει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Πρόκειται για εκστρατεία που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life της ΕΕ και συμπίπτει με την υλοποίηση της στρατηγικής της Κύπρου για επίτευξη των ευρύτερων περιβαλλοντικών στόχων για βιώσιμη διαχείριση και δραστικό περιορισμό των δημοτικών αποβλήτων μέχρι το 2030.

Η έρευνα  της ΟΕΒ στις επιχειρήσεις είχε ως στόχο τον εντοπισμό των προκλήσεων, την εισήγηση μέτρων μείωσης της σπατάλης τροφίμων και καλών πρακτικών για την αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων. Από την έρευνα φάνηκε πως οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τον ορισμό των οργανικών αποβλήτων, καθώς και των υλικών που μπορούν να κομποστοποιηθούν.

Η έρευνα έδειξε ότι στις επιχειρήσεις φιλοξενίας, εστίασης και τροφοδοσίας τροφίμων, που συμμετείχαν στην έρευνα:

 • Το 70% της μερίδας του πιάτου από ψαρικά πετάγεται
 • Το 55% της μερίδας  θαλασσινών (μαλακιά/μύδια/καβούρια) του πιάτου πετάγεται
 • Από τα φρούτα & λαχανικά́ το 50% δεν καταναλώνεται
 • Από τα αρτοσκευάσματα δεν καταναλώνεται το 45% της μερίδας
 • Το 40% των αμυλούχων τροφών καταλήγει στα σκουπίδια.
 • Πετάγεται το 37% της μερίδας του πιάτου από κρέας
 • Από τα γαλακτοκομικά́ προϊόντα δεν καταναλώνεται το 33% της μερίδας που αναλογεί στο πιάτο
 • Το 25% της μερίδας ξηρών καρπών δεν καταναλώνεται
 • 3% των γευμάτων που ετοιμάζονται για το πρωινό́ πετάγονται
 • Το 1% των γευμάτων που ετοιμάζονται για το μεσημεριανό́ πετάγονται.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, πιστεύουν πως μπορεί να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων, δίνοντας έμφαση στα πιο κάτω στάδια φύλαξης, προετοιμασίας και κατανάλωσης των τροφίμων:

 • Κατά την προετοιμασία του φαγητού
 • Κατά τη φύλαξη των προμηθειών (κατάλληλα ψυγεία, μέθοδος παραγγελιών)
 • Από την ευαισθητοποίηση του πελάτη να παραγγέλλει μικρότερες ποσότητες
 • Η καλύτερη και ποιοτικότερη ανακύκλωση των αποβλήτων τροφίμων

Όσον αφορά τη διαχείριση φαγητού που δεν καταναλώθηκε από τον πελάτη, , μόνο το 6% των επιχειρήσεων προτείνει στον πελάτη το πακέτο take away. Ένα 30% των επιχειρήσεων δίνει το φαγητό σε take away μόνο εάν το ζητήσει ο πελάτης και, τέλος, περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις (47%) δεν δίνει ποτέ το φαγητό που περίσσεψε στον πελάτη.

Το εταιρικό σχήμα της εκστρατείας «FoodPrint» με σύνθημα «Τέρμα στην σπατάλη τροφίμων», αποτελούν το Συγκρότημα «Δίας», η ΟΕΒ, το Τμήμα Περιβάλλοντος, οι «Φίλοι της Γης» και οι σύμβουλοι περιβάλλοντος «Παρπούνας – Sustainability» και επικοινωνίας «Opinion and Action».

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας βρίσκεται εδώ.