Αναφορικά με το θέμα της Εργοδότησης φοιτητών τρίτων χωρών, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη της για την έκδοση αναθεωρημένου Διατάγματος από την αρμόδια Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορά την εργοδότηση φοιτητών τρίτων χωρών και το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 24 Ιανουαρίου 2020.

Το Διάταγμα επισυνάπτεται αυτούσιο για εύκολη αναφορά.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ. Τηλ: 22 665102.